Ποιοι είμαστε

Σκοπός

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, όπως και κάθε Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, παραπέμπει στο φυσικό περιβάλλον, προσπαθώντας να δημιουργήσει σχέσεις φιλίας ανάμεσα στον άνθρωπο και τους υπόλοιπους οργανισμούς του Πλανήτη, να βοηθήσει στην κατανόηση των φυσικών νόμων που διέπουν τη ζωή. Ένα Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τόσο καλλίτερα πετυχαίνει το στόχο του, όσο στενότερα συνδέει τον επισκέπτη – το κοινό του – με το φυσικό περιβάλλον.

Οι Φίλοι του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, είναι μη κερδοσκοπικό περιβαλλοντικό σωματείο. Ιδρύθηκε το 1978 με σκοπό τη στενότερη σύνδεση του Μουσείου με το κοινό του. Στοχεύουν στην καλλιέργεια και τη διάδοση ερευνητικού πνεύματος, σεβασμού και αγάπης για τη φύση, το περιβάλλον και το συνάνθρωπό μας.

Τα μέλη των Φίλων του ΜΓΦΙ είναι ένας οργανωμένος κύκλος υποστηρικτών του Μουσείου και λειτουργούν ως σύνδεσμος του Μουσείου με την κοινωνία. Μπορούμε να πούμε ότι οι Φίλοι του Μουσείου είναι η ευρύτερη οικογένειά του.

Με επισκέψεις και εκδρομές σε σημαντικούς βιοτόπους, από το 1985, οι Φίλοι έθεσαν τα θεμέλια του οικο-τουρισμού στην Ελλάδα.

Δημιουργούν και εκπονούν βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα για παιδιά και νέους 8-15 ετών. Οργανώνουν ομιλίες, βραδιές λόγου και μουσικής, Βιβλιαγορά/Πασχαλινό Παζάρι κ.ά.

Επίσης οι Φίλοι δημιούργησαν και κινούν δωρεάν σε όλη την Ελλάδα, πέντε Μουσειοβαλίτσες (εκπαιδευτικά πακέτα για δανεισμό).

Από το 1985, ανά τρίμηνο εκδίδουν το περιοδικό «Οι Φίλοι του Μουσείου» με θέματα γύρω από τη φύση, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τις δράσεις τους.

Η λειτουργία των Φίλων στηρίζεται στη μακροχρόνια και υπεύθυνη προσφορά Μελών-Εθελοντών που παρέχουν πολύτιμη βοήθεια σε διάφορους τομείς.