Μουσειοβαλίτσες

Τα ελληνικά δάση

Η επιλογή του θέματος έγινε επειδή το Δάσος είναι το χερσαίο οικοσύστημα με τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα, επειδή –αν και η συναισθηματική προσέγγισή μας για το δάσος είναι μεγάλη- η ουσιαστική γνώση μας γι’ αυτό είναι πολύ μικρή. Επίσης πολύ λίγα είναι γνωστά για την πανευρωπαϊκή αξία των ελληνικών παρθένων δασών. Στόχος αυτής της Μουσειοσκευής είναι η προστασία που θα στηρίζεται στην τεκμηριωμένη γνώση.

“Πολύ λίγα είναι γνωστά για την πανευρωπαϊκή αξία των ελληνικών παρθένων δασών” 

Η Μ/Σ περιέχει:

  1. Τεύχος με Εισαγωγή, Περιεχόμενα, Οδηγίες, Ευχαριστίες και ΒΙβλιογραφία
  2. Τεύχος που περιλαμβάνει την αφήγηση 59 ψηφιακών εικόνων με τίτλο “Τα Ελληνικά Δάση”
  3. Ένα cd με 59 εικόνες για ψηφικαή προβολή σε Power Point
  4. DVD με τίτλο “Δέντρα” από τους Ερευνητές, η οποία επιτρέπεται να προβάλλεται μόνο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της Μουσειοσκευής
  5. Τεύχος που περιλαμβάνει φύλλο εργασίας, οι απαντήσεις του οποίου προκύπτουν από την αφήγηση και φύλλο εργασίας που συνδέεται με καρπούς και άλλα παράγωγα από δασικά δέντρα
  6. Βιβλίο “Τα Ελληνικά Δάση” έκδοση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
  7. Πέντε (5) κουτιά που περιέχουν καρπούς από δασικά δέντρα και όχι μόνο
  8. Τετράπτυχο πανό θρανίου με τα είδη των δέντρων που απαρτίζουν τα ελληνικά δάση
  9. Τετράπτυχο πανό θρανίου με ζώα από τα ελληνικά δάση
  10. Δώρα για τον εκπαιδευτικό και τη μαθητική κοινότητα.

 

Οι διαστάσεις της Μουσειοβαλίτσας είναι 40 Χ 50 Χ 15 εκατοστά.

Άλλες μουσειοβαλίτσες