Μουσειοβαλίτσες

Η μετανάστευση των οργανισμών

Από το πλαγκτόν μέχρι τις φάλαινες και από τους σπόρους μέχρι τον άνθρωπο, οι οργανισμοί μεταναστεύουν άλλοτε αναγκαστικά, άλλοτε με τη θέλησή τους κι άλλοτε υπακούοντας σε βιολογικούς νόμους που καθορίζουν τη ζωή. «Όταν ξεκίνησα μου είχαν πει ότι οι δρόμοι στην Αμερική είναι στρωμένοι με χρυσάφι. Όταν έφτασα είδα ότι οι δρόμοι δεν είναι καν στρωμένοι και το κυριότερο: περίμεναν να τους στρώσω εγώ». Αυτή η επιγραφή υπάρχει στο Έλλις Άιλαντ της Ν. Υόρκης, που ήταν κάποτε χώρος υποδοχής μεταναστών και σήμερα Μουσείο Μετανάστευσης.

Πολιτισμένος είναι εκείνος που αναγνωρίζει στον άλλον το δικαίωμα να είναι διαφορετικός.”

Η Μ/Σ περιέχει:

  1. Τεύχος για τον εκπαιδευτικό με Περιεχόμενα – Εισαγωγή και Σκεπτικό – Οδηγίες – Βιβλιογραφία – Ευχαριστίες – Προτάσεις για περισσότερες Δραστηριότητες
  2. Τεύχος με φύλλα εργασίας για Δημοτικό και Γυμνάσιο και Δραστηριότητες
  3. Τεύχος με την αφήγηση των εικόνων
  4. Σειρά σταθερών εικόνων που προβάλλονται σε σύστημα power point (ένα cd)
  5. Παγκόσμιος χάρτης με ενοποιημένες τις ξηρές
  6. Παγκόσμιος χάρτης με ενοποιημένους τους ωκεανούς
  7. Ένα DVD με το ντοκιμαντέρ “Αποδοχή” από τη σειρά “Μικρές Οδύσσειες”
  8. Τεύχος με πληροφορίες για τη μετανάστευση (από το βιβλίο “Ποσοτικές Οικολογικές Μέθοδοι” του Μιχάλη Καρανδεινού)
  9. Κουτί με δακτυλίους πουλιών και σήματα μαρκαρίσματος (tags) για θαλάσσιες χελώνες
  10. Δύο πληροφοριακά φύλλα για τη δακτυλίωση των πουλιών και το μαρκάρισμα των χελωνών.

(*) Το ντοκιμαντέρ “Αποδοχή” επιτρέπεται να προβάλλεται μόνο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της Μουσειοσκευής.

 

Οι διαστάσεις της Μουσειοβαλίτσας είναι 40 Χ 50 Χ 15 εκατοστά.

Άλλες μουσειοβαλίτσες