Μουσειοβαλίτσες

Το έδαφος στηρίζει τη ζωή

Το έδαφος είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο γίνεται η ανακύκλωση της ύλης. Η ποιότητα της ζωής μας εξαρτάται και από την ποιότητα και την υγεία του εδάφους. Στόχος αυτής της Μουσειοσκευής είναι το να δείξει πως κάθε νεκρός οργανισμός στηρίζει τη δημιουργία μιας νέας ζωής.

«Kάθε νεκρός οργανισμός στηρίζει τη δημιουργία μιας νέας ζωής.»

Η Μ/Σ περιέχει:

  1. Τεύχος για τον εκπαιδευτικό με Εισαγωγή, Περιεχόμενα, Οδηγίες χρήσεως, Ευχαριστίες και ΒΙβλιογραφία
  2. Ένα cd με θέμα «Το Έδαφος στηρίζει τη Ζωή» για προβολή σε υπολογιστή με πρόγραμμα power point
  3. Τεύχος με την αφήγηση για τις 15 εικόνες
  4. Τεύχος με 9 Δραστηριότητες, Φύλλο εργασίας για το Δημοτικό, Φύλλο εργασίας για το Γυμνάσιο και προτάσεις για περισσότερες Δραστηριότητες
  5. Δοχεία με διαφορετικούς τύπους εδαφών
  6. Τρίπτυχο πανό θρανίου με θέμα τη «Διαδικασία Δημιουργίας του Εδάφους»
  7. Τρίπτυχο πανό θρανίου με θέμα τον «Κύκλο του Άνθρακα, τον Κύκλο του Αζώτου και το Τροφικό Πλέγμα των Οργανισμών Αποικοδόμησης στο Έδαφος»
  8. Δώρα για τον εκπαιδευτικό και τη μαθητική κοινότητα.

Δείτε το παρακάτω video από την παρουσίαση μας στο Athens Science Festival 2018.

 

Οι διαστάσεις της Μουσειοβαλίτσας είναι 40 Χ 50 Χ 15 εκατοστά.

Άλλες μουσειοβαλίτσες