Μουσειοβαλίτσες

Το έδαφος στηρίζει τη ζωή

Το έδαφος είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο γίνεται η ανακύκλωση της ύλης. Η ποιότητα της ζωής μας εξαρτάται και από την ποιότητα και την υγεία του εδάφους. Στόχος αυτής της Μουσειοσκευής είναι το να δείξει πως κάθε νεκρός οργανισμός στηρίζει τη δημιουργία μιας νέας ζωής.

“Kάθε νεκρός οργανισμός στηρίζει τη δημιουργία μιας νέας ζωής.”

Η Μ/Σ περιέχει:

  1. Τεύχος για τον εκπαιδευτικό με:

Εισαγωγή

Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσεως

Ευχαριστίες

Βιβλιογραφία

2. Τεύχος με την αφήγηση: «Το Έδαφος στηρίζει τη Ζωή»

3. CD ή USB stick με εικόνες που επενδύουν την αφήγηση με θέμα «Το Έδαφος στηρίζει τη Ζωή» (προβολή σε σύστημα Power Point)

4. Μικροσκόπιο (ψηφιακό) «τσέπης» (Περιέχει: Μικροσκόπιο, Βάση, Λαβίδα)

5. Τεύχος με Δραστηριότητες:

Περιγράφονται 10 δραστηριότητες

Γίνονται προτάσεις για περισσότερες δραστηριότητες

Φύλλο εργασίας για το Δημοτικό

Φύλλο εργασίας για το Γυμνάσιο

6. To 1ο από τα 4 δείγματα διαφορετικού τύπου εδαφών

7. Το 2ο από τα 4 δείγματα διαφορετικού τύπου εδαφών

8. Το 3ο από τα 4 δείγματα διαφορετικού τύπου εδαφών

9. Το 4ο από τα 4 δείγματα διαφορετικού τύπου εδαφών

10. Κουτί Νο 1 με δείγματα για το μικροσκόπιο

11. Κουτί Νο 2 με δείγματα για το μικροσκόπιο

12. Τρίπτυχο πανό θρανίου με θέμα τη Διαδικασία Δημιουργίας του Εδάφους

13. Τρίπτυχο πανό θρανίου με: τον Κύκλο του Άνθρακα, τον Κύκλο του Αζώτου και     το Τροφικό Πλέγμα των Οργανισμών Αποικοδόμησης στο Έδαφος

 

Δείτε το παρακάτω video από την παρουσίαση μας στο Athens Science Festival 2018.

 

Οι διαστάσεις της Μουσειοβαλίτσας είναι 40 Χ 50 Χ 15 εκατοστά.

Άλλες μουσειοβαλίτσες