Μουσειοβαλίτσες

Τα ηφαίστεια της Ελλάδας

Η επιλογή του θέματος έγινε επειδή τα ηφαίστεια είναι τα πιο θεαματικά από τα γεωλογικά φαινόμενα, επειδή η πατρίδα μας βρίσκεται σε ζώνη έντονης ηφαιστειότητας κι επειδή μελετώντας την ιστορία της γης αντιλαμβανόμαστε το πραγματικό μέγεθος του ανθρώπου. Αυτό το τελευταίο αποτελεί και τον στόχο αυτής της Μουσειοσκευής.

“Mελετώντας την ιστορία της γης αντιλαμβανόμαστε το πραγματικό μέγεθος του ανθρώπου.”

Η Μ/Σ περιέχει:

 1. Τεύχος με : εισαγωγή, περιεχόμενα, οδηγίες, ευχαριστίες, λεξιλόγιο, βιβλιογραφία
 2. Τεύχος με Δραστηριότητες, Φύλλα Εργασίας (σελίδες για φωτοαντίγραφα) και προτάσεις για περισσότερες δραστηριότητες
 3. Τεύχος με αφηγήσεις προβολής για 37 εικόνες
 4. USB-stick με προβολή που επενδύει την αφήγηση των 37 εικόνων
 5. 1η Απεικόνιση τομής υποθετικού ηφαιστείου σε μουσαμά
 6. 2η Απεικόνιση τομής υποθετικού ηφαιστείου σε μουσαμά
 7. Μικρή Απεικόνιση τομής υποθετικού ηφαιστείου με υπότιτλους
 8. 1η κασετίνα με ηφαιστειακά πετρώματα από τη Μήλο
 9. 2η κασετίνα με ηφαιστειακά πετρώματα από τη Μήλο
 10. Δορυφορικό χάρτη της Ελλάδας
 11. Κουτί με μικρές καρτέλες σε τρία χρώματα
 12. Το Βιβλίο «Σαντορίνη οδηγός για το Ηφαίστειο»
 13. Το Βιβλίο «Στα γαλάζια Ηφαίστεια: Νίσυρος»
 14. Δελτίο «Περιγραφή Παρουσίασης» που συμπληρώνεται και επιστρέφεται μαζί με τη Μουσειοβαλίτσα

 

 

Οι διαστάσεις της Μουσειοβαλίτσας είναι 40 Χ 50 Χ 15 εκατοστά.

Άλλες μουσειοβαλίτσες