Εκδόσεις

Περιοδικό Οι Φίλοι του Μουσείου

Από το 1985 οι Φίλοι εκδίδουν ανά τρίμηνο, ένα ενημερωτικό δελτίο με πλούσια εικονογράφηση και θέματα γύρω από τη φύση, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Το δελτίο κυκλοφορεί ηλεκτρονικά και έχει αποδέκτες σε όλη την Ελλάδα από τον εκπαιδευτικό, τον περιβαλλοντικό και το δημοσιογραφικό χώρο και βέβαια τα μέλη των Φίλων. Επίσης, διατίθεται δωρεάν σε σχολεία που δανείζονται τις Μουσειοβαλίτσες. Ειδικά αφιερώματα του περιοδικού έχουν γίνει για τα ζώα αναψυχής, τα μανιτάρια, τον Κηφισό ποταμό, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική, τη μετανάστευση, την ανακύκλωση κ.ά.

Βιβλιοθήκη τευχών