Εκδόσεις

Περιοδικό Οι Φίλοι του Μουσείου

Από το 1985 οι Φίλοι εκδίδουν ανά τρίμηνο, ένα οκτασέλιδο ενημερωτικό δελτίο με πλούσια εικονογράφηση και θέματα γύρω από τη φύση, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

Το έντυπο κυκλοφορεί και ηλεκτρονικά και έχει αποδέκτες σε όλη την Ελλάδα από τον εκπαιδευτικό, τον περιβαλλοντικό και το δημοσιογραφικό χώρο και βέβαια τα μέλη των Φίλων. Μεγάλος αριθμός των περιοδικών διατίθεται δωρεάν σε σχολεία που δανείζονται τις Μουσειοσκευές ή επισκέπτονται το Μουσείο.

Ειδικά αφιερώματα του περιοδικού έχουν γίνει για τα ζώα αναψυχής, τα μανιτάρια, τον Κηφισό ποταμό, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική, τη μετανάστευση, την ανακύκλωση κ.ά.

Δείτε εδώ: Απόσπασμα από τη συνέντευξη της Mireille Bessis (τεύχος 137) 

Βιβλιοθήκη τευχών