Μουσειοβαλίτσες

Τι είναι οι μουσειοβαλίτσες;

Τα φορητά εκπαιδευτικά πακέτα, οι Μουσειοβαλίτσες ή Μουσειοσκευές (Μ/Σ) είναι μικρές βαλίτσες που περιέχουν εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με το Μουσείο από το οποίο προέρχονται. Οι Μ/Σ είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να μεταφέρονται εύκολα και να παρουσιάζονται από τους εκπαιδευτικούς χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις.

Έτσι, «όταν το Σχολείο δεν μπορεί να πάει στο Μουσείο, τότε το Μουσείο πάει στο Σχολείο»

Πόσες είναι και ποιες θεματικές ενότητες καλύπτουν;

Οι Μουσειοβαλίτσες των Φίλων του ΜΓΦΙ είναι πέντε και καλύπτουν μεγάλο εύρος θεμάτων:

 1. «Τα Ηφαίστεια της Ελλάδας»
 2. «Τα Ελληνικά Δάση»
 3. «Το Έδαφος στηρίζει τη ζωή»
 4. «Η Μετανάστευση των Οργανισμών»
 5. «Το Αλάτι της Ζωής μας»

Τι περιλαμβάνει κάθε Μουσειοβαλίτσα;

Κάθε Μ/Σ ανάλογα με το θέμα της συγκεντρώνει επαρκές υλικό για να υποστηριχθεί ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Για παράδειγμα μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Οπτικοακουστικό υλικό (προβολή εικόνων/βίντεο)
 • Αφήγηση με επιλεγμένες εύληπτες πληροφορίες
 • Δείγματα όπως ηφαιστειακά πετρώματα, είδη αλατιού, δακτύλιους πουλιών, τύπους εδαφών κ.α.
 • Τεύχος με προτάσεις για βιωματικές δραστηριότητες
 • Φύλλα εργασίας
 • Banners/αφίσες/πανό
 • Οδηγίες προς τον εκπαιδευτικό
 • Ενημερωτικά τεύχη του περιοδικού «Οι Φίλοι του Μουσείου»
 • Φόρμα καταγραφής δράσεων και αξιολόγησης της Μ/Σ.

Σε ποιους απευθύνονται;

Οι Μουσειοβαλίτσες των Φίλων του ΜΓΦΙ είναι σχεδιασμένες για παιδιά από 8 ετών και απευθύνονται σε όποιον εκπαιδευτικό ή φορέα επιθυμεί να παρουσιάσει στους μαθητές του με βιωματικό τρόπο τα  θέματα που πραγματεύονται. Διατίθενται δωρεάν για δανεισμό σε όλη τη χώρα με προτεραιότητα σε περιοχές απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα.

Πώς αλλιώς αξιοποιούνται;

Όταν δεν ταξιδεύουν σε διάφορα σχολεία της Ελλάδας, οι Μ/Σ αποτελούν την αφετηρία για διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις. Ενδεικτικά, τα τελευταία χρόνια έχουν χρησιμοποιηθεί σε δύο Athens Science Festival (2016 & 2018) και στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς (2015). Επιπλέον έχουν δημιουργηθεί  εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (Η μετανάστευση των Οργανισμών, 2016-2017, Σάββατα στο Μουσείο, Οκτώβρης-Δεκέμβρης 2018, Το Μουσείο πίσω απ’ τις Βιτρίνες, 2019) αλλά και εκτός Μουσείου (Κέντρο Έρευνας και Μελέτης Μικρασιατικής Ερυθραίας: «Η Μετανάστευση των Οργανισμών» κ.α.)

Επιλέξτε μουσειοβαλίτσα