Ποιοι είμαστε

Συνεργασίες

     

Το Σωματείο συνεργάζεται:

    • Με τις διευθύνσεις σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας

    • Με τα Πανεπιστήμια Πατρών και Ιωαννίνων

   • Με την Εθνική Βιβλιοθήκη

    • Με την Ομάδα Τέχνης ΠΑΡΟΔΟΣ

    • Με τις Περιβαλλοντικές Οργανώσεις ΑΡΧΕΛΩΝ, Ορνιθολογική, Καλλιστώ κ.ά.

    • Με Δήμους, Πολιτιστικά Κέντρα κ.ά.