Ημερομηνία

12/10/2023

Διάρκεια

00:00 - 00:00

Οι Φίλοι στο Athens Science Festival

Πέμπτη 12 Οκτωβρίου

«Μεταναστεύω, άρα ελπίζω»

Δράση για παιδιά στο Athens Science Festival, με παρουσίαση της Μουσειοβαλίτσας «Η Μετανάστευση των Οργανισμών».

Λεπτομέρειες θα αναοινωθούν αργότερα.